Voorbeeld projecten 

Hoewel Dijkhuis al bijna een eeuw ervaring heeft in de bouw, is pas in de laatste jaren een nieuwe strategie van puur en anders bouwen van toepassing. Er zijn helaas dus maar weinig projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor deze strategie.

Toch is de trend in de projecten van de laatste jaren duidelijk te herkennen. Waar mogelijk probeert Dijkhuis haar visie op de nieuwe manier van bouwen in te passen. Het ene project leent zich daar beter voor dan het andere. Uitgangspunt bij alle projecten is meedenken in de uitvoering op basis van ervaring uit het verleden en ambities voor de toekomst.

Voorbeeld projecten richten zich op gezond bouwen, circulaire materialen, bouwteam en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Voor actuele projecten kies hierbouwenwij.nu

Dijkhuis bouwprojecten

Projecten bij Dijkhuis worden verdeeld in voorbeeld projecten en projecten archief. De voorbeeld projecten laten zien wat Dijkhuis het liefste bouwt en waar het voor staat. De projecten archief laten de historie van Dijkhuis zien met projecten uit de afgelopen decennia.

Voorbeeld projecten zijn projecten die Dijkhuis graag wil laten zien als voorbeeld projecten voor haar werkwijze. Voorbeeld projecten zijn bij voorbeeld projecten die zich richten op gezond bouwen. Het gebruik van natuurlijke materialen is niet alleen goed voor de mens, maar ook voor het milieu. Circulair bouwen gaat over een biologische kringloop en een technische kringloop. Natuurlijke materialen zijn daarbij naast goed voor het milieu, ook goed voor de mens. Voorbeeld projecten zijn ook projecten die energiezuinig zijn. Daarbij is bewustwording over energiezuinig bouwen misschien nog wel belangrijker dan de techniek. De mens staat centraal en de visie van Dijkhuis is dat techniek niet de overhand moet krijgen. Voorbeeld projecten tenslotte zijn projecten die in bouwteam gebouwd zijn en innovatief en vooruitstrevend zijn.

Voorbeeld projecten van Dijkhuis laten zien wat het bouwteam van waarde inhoudt. Voorbeeld projecten gaan over duurzaam bouwen. Dijkhuis noemt dat volhoudbaar bouwen. Voorbeeld projecten van de toekomst zullen meer en meer circulair gebouwd worden. Dat betekent dat er gekeken wordt naar zowel de biologische kringloop van materialen als naar de technische kringloop. Dijkhuis wil graag een 100% circulaire aannemer zijn. Voorbeeld projecten moeten daarnaast gezond zijn en samen met gespecialiseerde aannemers zijn gerealiseerd. Voorbeeld projecten zijn dus de pareltjes van Dijkhuis bouwteam van waarde.