Volhoudbaar bouwen en meervoudige waardecreatie

Volhoudbaar bouwen

Volhoudbaarheid betekent duurzaamheid. Volhoudbaar is het Zuidafrikaanse woord voor duurzaam. In Zuid-Afrika gebruiken ze pure en andere woorden. Zo wil Dijkhuis ook puur en anders bouwen.

Voor Dijkhuis bestaat puur en anders bouwen vooral uit gezond-, circulair- en samen bouwen.

Dijkhuis wil van waarde zijn voor haar opdrachtgever en voor de aarde.

Daarom draait bij Dijkhuis alles om (w)aarde.

Meervoudige waardecreatie:

  • menselijke waarde – gezond bouwen
  • ecologische waarde – circulair bouwen
  • regionale waarde – lokaal bouwen
  • maatschappelijke waarde – mvo bouwen
  • toegevoegde waarde – slim bouwen met bouwcoach

Dijkhuis volhoudbaar bouwen was als mkb bedrijf aanwezig bij de start van de Klimaatcoalitie op het ministerie van infrastructuur en milieu. Klik hier voor de ambitie van Dijkhuis voor 2020.

 

Menselijke waarde

Gezondheid is volgens Dijkhuis belangrijker dan energiebesparing. Als een gebouw gezond is presteren de mensen beter en voegen meer waarde toe. Er moet meer aandacht komen voor gezonde materialen, licht, lucht en geluid. Maar ook straling is van invloed op de gezondheid van mensen! Volhoudbaar bouwen is gezond bouwen.

Gezond bouwen

Ecologische waarde

Natuurlijke materialen zijn niet alleen goed voor een gezond gebouw, maar ook voor het milieu. Lang niet alle materialen die in onze projecten worden toegepast zijn natuurlijk. Wel proberen we er steeds meer rekening mee te houden. Onze ambitie is om in de nabije toekomst bijvoorbeeld zelf onze isolatie te verbouwen en hout uit regionale bossen te halen. Zo hebben we voor vakantiewoningen boomstammen als dak gebruikt in plaats van de betonvloeren die oorspronkelijk bedacht waren.
De technische kringloop is misschien nog wel moeilijker in te vullen. Uiteraard kunnen veel producten door de fabrieken in theorie worden teruggenomen en hergebruikt. Maar de praktijk is veel weerbarstiger. Misschien is voorkomen van afval door gebouwen te maken die langer meegaan wel een eerste belangrijke stap. Daarnaast moeten we met partijen zoeken naar echte oplossingen en geen theoretische “papieren” oplossingen. Volhoudbaar bouwen is circulair bouwen.

Circulair bouwen

Regionale waarde

Een deel van Nederland rijdt ’s morgens de ene kant op en een deel van Nederland de andere kant. Dat is niet goed voor het milieu en de betrokkenheid in je eigen regio. Wij proberen al onze werkzaamheden binnen 50 km van Hardenberg uit te voeren. We werken met regionale vakmensen en werken samen met kleinere gespecialiseerde aannemers waarvan we de directeur/eigenaar zelf kennen en kunnen aanspreken. Een ander ideaal voor ons is om zoveel mogelijk natuurlijke en hergebruikte materialen uit de regio toe te passen. Zo hebben wij de gevelstenen van het gemeentehuis in Hardenberg een paar straten verder in een appartementencomplex in de gevel verwerkt. Volhoudbaar bouwen is lokaal bouwen.

Lokaal bouwen

Maatschappelijke waarde

Als bedrijf hebben we een rol in de maatschappij. Waar mogelijk helpen wij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
De medewerkers leveren atv dagen in om samen aan teambuilding te werken, maar met als hoofddoel om anderen te helpen.
Van onze medewerkers vragen wij om van betekenis te zijn voor anderen door bijvoorbeeld vrijwilligers werk te doen. Volhoudbaar bouwen is maatschappelijk verantwoord bouwen.

MVO bouwen

Toegevoegde waarde

Van oudsher zetten hoofdaannemers een percentage op de inkoop van onderaannemers en leveranciers. Deels is dat als risicodekking, maar grotendeels is dat om de algemene bedrijfskosten  te dekken. Maar als een badkamer 3 keer zo duur wordt, dan is de toegevoegde waarde van de aannemer niet 3 keer zoveel. De bedrijfskosten dekken op basis van een percentage van de inkoop vinden wij raar en ouderwets.

Onderaannemers zijn eigenlijk gespecialiseerde aannemers die verantwoordelijkheden hebben naar de klant en omgekeerd. De risicodekking kan daarvoor dus omlaag.
Externe adviseurs kunnen uurlonen doorberekenen die soms meer dan 2 keer zo hoog zijn als de medewerkers van de aannemer. Als onze medewerkers in plaats van externe adviseurs van toegevoegde waarde zijn voor de klant willen wij dat advies ook voor die marktprijs gewaardeerd zien. Een eerlijk uurloon voor een adviseur die gelijktijdig ook verantwoordelijk is voor het eindresultaat als aannemer.

Ons verdienmodel bestaat dus uit een lagere marge op inkoop van onderaannemers en een hoger uurloon voor onze toegevoegde waarde bij de begeleiding van het bouwproces. Volhoudbaar bouwen is slim bouwen met een bouwcoach.

Slim bouwenBouwcoach

Kernwaarden

Samenwerking

Wij zien de bouw niet als een machtskolom met een opdrachtgever, architect, hoofdaannemer en onderaannemers die op basis van macht met elkaar werken. Wij willen gelijkwaardig op basis van toegevoegde waarde van alle partijen met respect samenwerken.

In de bouw zijn de faalkosten extreem hoog. De meeste projecten zijn anders en weer nieuwe prototypen. Door samen te werken met vaste partijen kan het proces verbeterd worden en faalkosten verminderen.

Volhoudbaar bouwen door samenwerking.

Creativiteit

De bouwwereld bestaat grotendeels uit techneuten die vaak vast zitten in hun denken en zoeken naar technische oplossingen. Wij willen de gebruiker centraal stellen en creatief denken. Geen ingewikkelde technische oplossingen maar simpele slimme oplossingen.

Volhoudbaar bouwen door creativiteit.

Betrokkenheid

Wij zijn betrokken bij onze klanten en denken mee alsof het voor onszelf is.

Volhoudbaar bouwen door betrokkenheid.

Volhoudbaar bouwen is duurzaam bouwen. Volhoudbaar bouwen betekent ook dat je niet moet opgeven, maar moet volhouden duurzaam te bouwen. Volhoudbaar bouwen heeft daarnaast te maken met houden van bouwen. Volhoudbaar bouwen gaat tenslotte over het houdbaar maken van bouwprojecten. Volhoudbaar bouwen betekent dus meer dan duurzaam bouwen. Volhoudbaar bouwen geeft een positieve lading aan het woord duurzaamheid. Volhoudbaar bouwen is bouwen 2.0. Misschien is volhoudbaar bouwen wel bouwen 3.0. Het gaat immers verder dan alleen maar een verbeterde vorm van bouwen.

Volhoudbaar bouwen betekent dat je niet moet opgeven te werken aan duurzaamheid, maar dat je moet volhouden te vechten voor een duurzame samenleving. Volhoudbaar bouwen is dus meer dan duurzaam bouwen. Volhoudbaar bouwen heeft ook het de woorden houden van in de naam. Een positieve insteek van duurzaamheid zou je dat kunnen noemen. Volhoudbaar bouwen gaat tenslotte over het houdbaar maken van bouwprojecten. Bouwprojecten moeten lang kunnen meegaan. Dijkhuis gebruikt volhoudbaar bouwen dan ook liever dan duurzaam bouwen. Volhoudbaar bouwen helpt het negatieve imago van duurzaamheid om te draaien. Daarom dus volhoudbaar bouwen als thema bij Dijkhuis. Eigenlijk zou iedereen het thema volhoudbaar bouwen moeten gaan gebruiken.

Volhoudbaar bouwen gaat erover dat projecten houdbaar moeten zijn. Projecten moeten lang meegaan. Kijk bijvoorbeeld naar de piramides in Egypte. Dat zijn projecten die gaan over volhoudbaar bouwen. Volhoudbaar bouwen is in de ogen van Dijkhuis dan ook veel meer dan duurzaam bouwen. Volhoudbaar bouwen betekent tenslotte dat je niet moet opgeven, maar moet volhouden duurzaam te bouwen en dat je moet houden van bouwen. De conclusie is dus dat voldhoudbaar bouwen de nieuwe term voor duurzaam bouwen zou moeten zijn. Volhoudbaar bouwen heeft de toekomst. Volhoudbaar bouwen is de toekomst.

Volhoudbaar bouwen heeft te maken met houden van bouwen. Dat gaat over vakmensen die hun vak verstaan en houden van hun vak. Vakmensen krijgen veel te weinig de waardering die ze verdienen. Volhoudbaar bouwen is dus veel meer dan duurzaam bouwen. Volhoudbaar bouwen betekent dat je niet moet opgeven, maar moet volhouden. Volhoudbaar bouwen gaat daarnaast over het houdbaar maken van bouwprojecten. Samenvattend volhoudbaar bouwen is de toekomst voor de bouwwereld. Volhoudbaar bouwen is houden van bouwen en houden van bouwen is volhoudbaar bouwen.

Volhoudbaar bouwen is een andere benaming voor duurzaam bouwen. Volhoudbaar bouwen heeft te maken met houden van bouwen. Volhoudbaar bouwen gaat ook over het houdbaar maken van bouwprojecten. Volhoudbaar bouwen betekent tenslotte dat je niet moet opgeven, maar moet volhouden duurzaam te bouwen.  Volhoudbaar bouwen is veel meer omvattend dan duurzaamheid of mvo. Volhoudbaar bouwen is het complete plaatje van bouwen voor de toekomst. Volhoudbaar bouwen zou wat Dijkhuis betreft dus door iedereen moeten worden gebruikt.