Maatschappelijke en ecologische uitdaging

Uitdagingen in de bouwsector

De uitdaging

We leven in een individualistische maatschappij. Het eigen belang op korte termijn is belangrijker dan gezamenlijk belang op lange termijn! De samenleving is daardoor in onbalans op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

De uitdaging is om ècht samen te veranderen. Doen we dat niet, dan wordt het voor toekomstige generaties erg moeilijk om in hun eigen behoeften te voorzien.

De oplossing

Einstein zei: “if you do what you did, you get what you got”. Met andere woorden: je kunt een probleem niet veranderen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft.

Er is dan ook een systematische verandering nodig in ons denken. Met nieuwe economische modellen zoals de circulaire economie en de wij-economie (weconomy), en met nieuwe business modellen is dat mogelijk. We moeten dus veranderen van een individualistische maatschappij naar een SAMENleving.

Missie:

De (bouw)wereld moet structureel veranderen

Visie:

Alléén door zèlf anders te bouwen kunnen
we de (bouw) wereld helpen veranderen.