MVO bouw

MVO bouw

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt afgekort als MVO. Vaak wordt ook de Engelse term gebruikt namelijk Corporate Social Responsibility of CSR. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is uiteraard ook van toepassing op bedrijven in de bouw. Daarom kan gesproken worden over MVO bouw. MVO bouw gaat over bouwbedrijven die maatschappelijk ondernemen.

Duurzaam of MVO

Wat was er eerst de kip of het ei. Dat gaat ook op voor MVO en duurzaam ondernemen. De vraag kan gesteld worden of duurzaam ondernemen maatschappelijk verantwoord is of dat maatschappelijk ondernemen sociale duurzaamheid is.

Belangrijk is uiteraard dát bedrijven sociaal verantwoord ondernemen en niet hoe je het moet noemen.

The age of responsibility voor MVO bouw

Wayne Visser is een professor aan de Universiteit in Cambridge en hoogleraar duurzaam leiderschap. Vanuit deze achtergrond is onderzoek verricht naar MVO. Daarbij zijn de volgende stadia te onderscheiden. (in het Engels “age” genoemd)

  • hebzucht (age of greed)
  • filantropie (age of philanthropy)
  • marketing (age of marketing)
  • management (age of management)
  • verantwoordelijkheid (age of responsibility)

De stadia geven aan waarom een bedrijf aan MVO doet. Dat is respectievelijk voor eigen belang, goede doelen, marketing, management of tenslotte omdat ze verantwoordelijkheid nemen voor anderen. De laatste stap wordt CSR 2.0 of MVO 2.0 genoemd. Daarbij doet een bedrijf niet voor zichzelf aan MVO maar juist om anderen verder te helpen zodat de hele maatschappij maatschappelijk verantwoord zal worden.

In de bouw gelden deze stadia natuurlijk ook:

  • MVO bouw uit eigen belang om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor subsidies
  • MVO bouw door als bedrijf bij te dragen aan goede doelen
  • MVO bouw of duurzaamheid omdat het goed verkoopt
  • MVO bouw vanuit management oogpunt om bijvoorbeeld medewerkers te binden
  • MVO bouw om andere bouwbedrijven te helpen samen duurzaam te zijn

Dijkhuis heeft als doel om MVO bouw 2.0 te stellen. Daartoe is Dijkhuis initiatiefnemer van Hibertad. Centrum voor volhoudbaarheid in Hardenberg.

MVO in de bouw betekent dat het bouwbedrijf tot doel heeft maatschappelijk verantwoord te ondernemen. MVO bouw gaat dus over bedrijven die duurzaamheid belangrijk vinden en daar naar handelen. MVO bouw is dus duurzame bouw.

MVO bouw gaat over bouwbedrijven die duurzaam en maatschappelijk verantwoord bezig zijn. MVO bouw 2.0 gaat over bedrijven die verantwoordelijkheid nemen om de maatschappij meer maatschappelijk verantwoord te maken. Niet uit eigen belang maar door zelf kennis en kunde in te zetten en andere MVO bouw bedrijven te helpen. MVO bouw 2.0 gaat dus verder dan gewone MVO bouw bedrijven die duurzaam zijn omdat de markt het vraagt.