Klimaatcoalitie

Klimaatcoalitie

De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu. Doelstelling van de klimaatcoalitie is om een sterke eenheid van overheden, bedrijven, NGO’s en netwerk- en kennisorganisaties te bouwen. De noodzakelijke ambitie van een klimaatneutrale samenleving, wordt daarbij vertaald in concrete acties. Daarom is de Nederlandse Klimaatcoalitie opgericht.

Eind 2015 vindt in Parijs een VN Klimaattop plaats. Het is belangrijk dat hier afspraken worden gemaakt om de stijging van de wereldwijde temperatuur minder dan 2 graden Celcius te laten zijn. Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten is het namelijk een cruciaal moment in de geschiedenis om afspraken te maken. Vanuit het verleden is gebleken dat dergelijke afspraken niet makkelijk tot stand komen. Daarom is het belangrijk dat De Nederlandse klimaatcoalitie laat zien dat klimaatneutraliteit niet alleen mogelijk is, maar ook positieve economische effecten kan hebben.

Dijkhuis bij eerste aanmelders de Klimaatcoalitie

In november 2014 heeft Dijkhuis zich aangemeld voor de Klimaatcoalitie en behoorde daarmee tot de eerste 50 bedrijven die zich hebben aangemeld. Ondertussen zijn er veel meer bedrijven aangesloten. Naast grote multinationals is Dijkhuis als MKB bedrijf een opvallend bedrijf in deze lijst. Onderstaand is het radioverslag hierover weergegeven naar aanleiding van het tekenen van de Klimaatcoalitie op het ministerie van infrastructuur en milieu.

 

Alle partijen in de Nederlandse Klimaatcoalitie nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat zij:

  1. leden van de klimaatcoalitie committeren zich aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2050
  2. leden van de klimaatcoalitiede maken hun huidige CO2-footprint inzichtelijk
  3. leden van de klimaatcoalitie maken aannemelijk dat de weg naar klimaatneutraliteit is ingezet
  4. leden van de klimaatcoalitie promoten actief als ambassadeur dit initiatief binnen de eigen keten of  branche
  5. leden van de klimaatcoalitie spelen indien gewenst en mogelijk een rol tijdens de Klimaattop in Parijs.

Lees hier welke concrete doelen Dijkhuis zich heeft gesteld naar aanleiding van het tekenen van deze klimaatcoalitie.

 

Bekijk hier het verslag van de Kick Off van de klimaatcoalitie in Den Haag.