Gezond bouwen

Gezond bouwen

Gezond bouwen gaat over de leefomgeving in gebouwen. Het is niet een algemeen bekende wetenschap, maar de leefomgeving is onderwerp van onderzoek in de bouwbiologie. Hierbij worden een aantal aspecten van gebouwen onderzocht. De belangrijkste aspecten daarvan zijn de volgende:

  • gezond bouwen mbt diverse soorten straling (radioactief, gsm, elektromagnetisch etc)
  • gezond bouwen mbt luchtkwaliteit (luchtvochtigheid, fijnstof CO2 etc.)
  • gezond bouwen mbt micro organismen en gifstoffen

Dijkhuis vindt dat gezond bouwen te weinig aandacht krijgt

In ons dagelijks leven wordt er meer en meer gelet op gezonde voeding. Biologische producten worden steeds populairder. Maar ook bijvoorbeeld over meditatie wordt steeds vaker gesproken. Mensen zijn meer bewust van hun gezondheid en zien ongezonde voeding en stress als belangrijke aandachtspunten. Eigenlijk is het daarom heel vreemd dat de gebouwen waarin we het grootste deel van onze tijd verblijven vaak niet zo gezond zijn.
Dijkhuis er dan ook van overtuigd dat er veel meer aandacht aan gezond bouwen zou moet worden besteed dan nu het geval is. Vaak wordt gesproken over duurzaam bouwen of over energie zuinig bouwen. Bijna nooit hoor je over gezond bouwen. Zou dat niet juist andersom moeten zijn zou je je kunnen afvragen.

Op zich hoeft gezond bouwen en duurzaam/energiezuinig bouwen niet ten koste van elkaar te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor natuurlijke materialen die positieve invloed op de biologische kringloop van materialen hebben. Helaas conflicteert gezond bouwen in enkele gevallen wèl met bijvoorbeeld energiebesparing. Denk maar eens aan open ramen in slaapkamers. Het lijkt veel gezonder te zijn om de slaapkamer lekker fris te hebben en de hele dag te ventileren met een open raam. Maar dan gaat er veel warme lucht uit de woning verloren. Focus van Dijkhuis is in zo’n geval om toch eerst op gezond bouwen te focussen en daarna te zoeken naar slimme oplossingen voor energiebesparing.

Gezond bouwen zou het belangrijkste onderwerp moeten zijn in de bouw. Mogelijk kunnen daarmee veel vreselijke ziekten worden voorkomen. En uiteindelijk is ziek zijn niet duurzaam. Daarmee is gezond bouwen dus ook duurzaam bouwen.