Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een standaard begrip in de bouwwereld. Het wordt veel gebruikt en wellicht nog vaker misbruikt. Net als de term duurzaamheid is het een containerbegrip. Meestal gebruiken bedrijven in de bouw de term duurzaam bouwen al als het energieneutraal bouwen betreft. Duurzaam bouwen is in de ogen van Dijkhuis veel meer dan dat. Natuurlijk is het heel belangrijk om energie te besparen, want tijdens de levensduur van een gebouw wordt met het energieverbruik veel schade aan het milieu toegericht (fossiele brandstoffen en CO2 vervuiling). Maar duurzaam bouwen gaat ook over de bouwfase, andere aspecten tijdens het gebruik en over de sloop.

De verschillende facetten van duurzaam bouwen zijn onder andere:

  • maatschappelijk verantwoord en milieubewust bouwproces
  • gezond gebouw tijdens de gebruiksfase
  • energiebewust tijdens de gebruiksfase
  • weinig onderhoudskosten
  • flexibel bij mogelijk gewijzigde functie
  • hergebruik materialen bij eventuele sloop

Duurzaam bouwen in ontwikkeling

Duurzaam bouwen is nog volop in ontwikkeling. Sterker nog, duurzaam bouwen staat pas aan het begin… Om deze ontwikkeling te stimuleren is veel kennis nodig. Deze kennis is deels al aanwezig, maar vaak bij de gespecialiseerde onderaannemers. De onderaannemers krijgen in het huidige systeem soms weinig kans om de kennis te delen omdat onderaannemers vaak op basis van laagste prijs worden gekozen. Om samen duurzaam bouwen te ontwikkelen zal de huidige werkwijze veranderd moeten worden. Geen aanbesteding basis van economisch meest voordelige aanbieding, maar een bouwteam op basis van gelijkwaardigheid en kennisinbreng. Samen kennis ontwikkelen door samenwerking is de enige mogelijkheid om duurzaam bouwen in een snel tempo op een hoger plan te brengen.

Dijkhuis bouwteam van waarde, wil een bijdrage leveren aan duurzaam bouwen door bewust te kiezen voor samenwerking van gespecialiseerde aannemers in een team met de opdrachtgever. Maximale waarde voor een vooraf vastgesteld budget is het onderscheidende vermogen van dit bouwteam. Dijkhuis kiest voor een aantal vaste bedrijven om op elkaar ingespeeld te raken en elkaar uit te dagen.

Dijkhuis staat voor duurzaam bouwen in alle facetten.