Circulair bouwen

Circulair bouwen

De Ellen MacArthur foundation heeft een schema ontwikkeld die de biologische en technologische kringlopen laat zien. (zie afbeelding). Dit schema kan ook worden toegepast in de bouwwereld. Ook in de bouwwereld is met circulair bouwen een technische en een biologische kringloop te onderscheiden. Ook in de bouw geldt bij circulair bouwen dat het beter is om een gebouw een andere functie te geven dan te recyclen. Onderstaande film maakt duidelijk wat de circulaire economie inhoudt. Dit is dus ook voor circulair bouwen van toepassing.

 

 

Circulair bouwen

Er is een overgang te herkennen van een lineaire opgebouwde keten naar een circulaire, duurzame bouwsector. Voor deze omvorming is in de eerste plaats een levenscyclusbenadering noodzakelijk. Die komt in de plaats van de huidige lineaire korte termijnvisie van een gebouw. Bij de levenscyclusbenadering hoort hoogwaardige recycling van materialen: deze worden steeds opnieuw gebruikt. De materialen zijn hernieuwbaar, gerecycled en niet-giftig. Hierdoor daalt de impact van grondstofwinning drastisch, net als de hoeveelheid afval die vrijkomt tijdens bouw, renovatie en sloop.

(bron  MVO Nederland)

Circulair bouwen bij Dijkhuis

Dijkhuis wil in 2020 volledig circulair bouwen. Dat is een behoorlijke opgave omdat de opdrachtgevers in grote mate mede bepalend zijn voor het ontwerp van projecten. Uiteraard moeten opdrachtgevers zelf kunnen blijven bepalen hoe hun gebouw eruit gaat zien. Dijkhuis moet kennis opbouwen en faciliteren in alternatieve keuzes die positief voor  circulair bouwen zijn. Door creatieve oplossingen te bedenken en ervaring op te doen in alternatieve materialen zal stap voor stap richting circulair bouwen moeten worden gegaan.

In de komende jaren zal Dijkhuis steeds meer natuurlijke materialen toe gaan passen. Misschien zelfs meer en meer materialen zelf gaan verbouwen zoals bijvoorbeeld isolatie materialen als vlas of hennep. Daarnaast zullen bouwmaterialen hergebruikt moeten worden en herbruikbaar moeten zijn. Daarbij kunnen kansarme groepen worden ingezet zoals wajongeren om de hogere loonkosten te beperken en deze groepen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt te bieden.

Circulair bouwen is nogmaals een enorme uitdaging, maar voor Dijkhuis een wijze om zich te kunnen onderscheiden in de traditionele bouwwereld.

 

Circulair bouwen lijkt op cradle to cradle bouwen. Een aantal jaren geleden werd deze term veel gebruikt en dit principe is ook gebaseerd op de circulaire economie. Circulair bouwen gaat ook over biologische en technische kringlopen. Circulair bouwen gaat ook over meer goede dingen doen in plaats van minder slechte dingen doen. Circulair bouwen is eerder een denkwijze en cradle to cradle wellicht meer een keurmerk waar maar een aantal bedrijven aan mag voldoen. Daarom is Dijkhuis voorstander van circulair bouwen boven C2C bouwen.

Circulair bouwen is een lastig onderwerp in de bouw omdat gebouwen vaak een lange levensduur hebben. Een piramide in Egypte is niet echt een voorbeeld van circulair bouwen, maar het is wel erg duurzaam. Er is dus een spanningsveld tussen lang houdbaar en hergebruik bij circulair bouwen. Bij circulair bouwen moet dit volgens Dijkhuis niet als tegenstelling worden gezien maar als extra positief aspect. Hoe minder vaak een kringloop hoeft te worden aangesproken hoe beter. Want elke keer kost het energie om materialen uit een kringloop van circulair bouwen te hergebruiken.